30 marca 2023

Rodzaje związków partnerskich – poznaj je i sprawdź, który z nich tworzysz!

W ostatnich lata doświadczamy prawdziwej rewolucji w zakresie relacji i związków. Klasyczny do tej pory model rodziny składającej się z kobiety, mężczyzny i dzieci ulega mocnym przeobrażeniom. Popularne staje się też życie w związkach nieformalnych. Ludzie nie czują bowiem potrzeby, aby składać sobie przysięgę, czy to w kościele, czy w urzędzie. Jak zatem wygląda obecny związek partnerski? Kto go tworzy?

Małżeństwo a związek partnerski. Jakie są między nimi różnice?

Dwoje ludzi, którzy decydują się na wspólne życie nie musi wcale być małżeństwem. To, że łącz ich więź, wspólne sprawy oraz często dzielenie domowych obowiązków wystarczy, aby można było mówić o związku partnerskim. Osoby pozostające w takiej relacji mogą być różnej lub tej samej płci. Nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń. Różnica konkubinat a związek partnerski polega jedynie na tym, że w pierwszym przypadku prawnie relacja ta nie jest w żaden sposób uregulowana.

Zawierając sformalizowany związek partnerski osoby nabywają prawo do dziedziczenia oraz uzyskiwania informacji o stanie zdrowia. Czy zatem małżeństwo a związek partnerski tak naprawdę różnią się między sobą? Tak, ponieważ w zależności od państwa i obowiązującego w nim prawa takim osobom mogą przysługiwać różne przywileje. Tak rozumiane partnerstwo nie polega na składaniu przysięgi, a wzajemnej deklaracji tego, że tworzy się parę. Jest to ważne zarówno dla wielu osób homoseksualnych, jak i tych, które do tej pory żyły w klasycznym konkubinacie. 

Jak zalegalizować związek partnerski w Polsce?

Niestety, ale w naszym kraju nadal nie ma regulacji, które jasno określałyby kwestię osób żyjących w związkach nieformalnych. Mimo że rośnie społeczna świadomość, na czym polega związek partnerski, to nadal prawo nie stoi po stronie obywateli. Dotyczy to nie tylko par jednopłciowych, ale także tych które żyją z sobą od lat w tzw. konkubinacie. Takie osoby mają problem z ustaleniem kwestii dziedziczenia oraz ustaleniem prawa do renty po zmarłym partnerze.

Czy jest jakaś możliwość, aby rozwiązać tę sytuację? Jak zarejestrować związek partnerski? Mimo że nadal nie ma prawnie usankcjonowanej możliwości, to z pomocą przychodzą kancelarie, które coraz częściej zajmują się tego typu usługami. Między osobami, które pozostają w nieformalnym związku, niezależnie od tego jaka jest ich płeć, może zostać zawarta umowa cywilnoprawna. W dokumencie mogą znaleźć się dowolne zapisy regulujące różne kwestie między partnerami. To wyjście w sytuacji, gdy nadal legalizacja związków partnerskich nie jest możliwa.

Czy to się wkrótce zmieni? Być może pod naciskiem opinii publicznej rząd zajmie się rozwiązaniem tej kwestii. Przykład innych państw pokazuje, że musi czasem minąć sporo czasu, zanim wzrośnie społeczna akceptacja takiego stanu rzeczy.

Inne formy związku we współczesnych społeczeństwach

Dosyć nowym pojęciem, które może być jeszcze dla niektórych osób niezrozumiałe jest związek kohabitacyjny. Najprościej można go określić, jako wspólne życie pod jednym dachem, gdy mieszkańców nie łączą z sobą więzy krwi. Czy zatem jest to dokładnie to samo co konkubinat? Mimo że pojęcie traktowane są często jako synonimy, to nie powinno traktować się ich w ten sposób.

Kohabitacja jest czymś więcej niż tylko byciem współlokatorem. To stan, w którym osoby darzą się uczuciem i poza codziennymi sprawiamy utrzymują z sobą także stosunki o charakterze seksualnym. Kluczową kwestią odróżniającą ten stan od innych form partnerstwa jest wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego. Zdarza się bowiem, że konkubinat, mimo tego, że łączy ludzi, to nadal zakłada, że mieszkają oni oddzielnie.

Ciekawym przykładem jest też dobrowolna monogamia. To coraz częstszy, świadomy wybór osób, które nie chcą pozostawiać w żadnym związku partnerskim. Ten stan rodzi kolejne pytania o to, czy takie osoby mogą mieć prawo do adopcji dzieci, czy wskazania kogoś, kto będzie po nich dziedziczył, a nie należy do najbliższej rodziny.

Pozostaje mieć nadzieję, że z biegiem czasu prawo stanie się bardziej przychylne dla osób pozostających w nieformalnych związkach partnerskich, czy też innych typach relacji.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Powiązane treści